Ref. 18007 – Formula RSS 2 – Round 7

Ref. 18007 – Formula RSS 2 – Round 7

REFERTO N. 18007 – ROUND 7 FORMULA RSS 2 Direzione Gara – strumenti di valutazione Log sessioni Chat Log Server Log SimracingTools Report Replay di Gara Indice Verifica Simracingtools Verifica App Obbligatorie Verifica Mescole Verifica DRS Verifica Penalit√† Reclami Reclami Respinti Revisioni Penalizzazioni della DG   1. Verifica SimRacingTools Max...

Read more