Ref. 18006 – Formula RSS 2 – Round 6

Ref. 18006 – Formula RSS 2 – Round 6

REFERTO N. 18006 – ROUND 6 FORMULA RSS 2 Direzione Gara – strumenti di valutazione Log sessioni Chat Log Server Log SimracingTools Report Replay di Gara Indice Verifica Simracingtools Verifica App Obbligatorie Verifica Mescole Verifica DRS Verifica Penalit√† Reclami Reclami Respinti Revisioni Penalizzazioni della DG   1. Verifica SimRacingTools Max...

Read more